6 - 7 kwietnia 2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim w hotelu Mercure Piotrków Trybunalski Vestil Piotrków Trybunalski odbędzie się konferencja „Wyzwania dla budżetów samorządowych – zarządzanie w trudnej sytuacji: stabilizacja finansów, strategie ubezpieczeniowe, minimalizacja ryzyk inwestycyjnych”. Organizatorami spotkania są Miasto Piotrków Trybunalski, Związek Miast Polskich oraz EIB SA.

Konferencję przygotowano z myślą o przedstawicielach jednostek samorządu terytorialnego. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie związane z przygotowaniem pakietu ustaw stabilizujących finanse samorządów, budowaniem programów ubezpieczeniowych oraz minimalizacją ryzyk inwestycyjnych. Do współpracy zaproszono między innymi skarbników reprezentujących środowisko samorządowe, prawników zaangażowanych w sprawy samorządów, jak również przedstawicieli nauki oraz ekspertów z obszaru ubezpieczeń i Prawa Zamówień Publicznych.

W załączeniu program konferencji oraz formularz zgłoszenia. Koszt udziału jednej osoby to 100 zł, wszystkie informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.samorzad.eib.com.pl