Zadaniem Komitetu będzie upamiętnienie wydarzeń i osób związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

W skład Komitetu wchodzą najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego.

Przypomnijmy, że Zygmunt Frankiewicz wraz z Andrzejem Porawskim, dyrektorem Biura ZMP zasiądą w Zespole ds. Przeglądu Prawa Samorządowego przy Prezydencie RP. Zygmunt Frankiewicz zasiądzie w sekcji koordynującej prezydencki Zespół, natomiast Andrzej Porawski w sekcji eksperckiej. Celem działań Zespołu ma być doskonalenie i upraszczanie prawa samorządowego. Kluczem do efektywności takiego działania ma być prezydencka inicjatywa legislacyjna.

Pełny skład komitetu można zobaczyć tutaj