Radni Miasta Sopotu podjęli uchwałę w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie.

W wyniku rządowej reformy oświaty i konieczności wygaszania gimnazjów, w Sopocie pozostanie pusty nowoczesny budynek oświatowy przy ul. Wejherowskiej. Decyzja o oddaniu budynku na potrzeby Zespołu Szkół Handlowych podyktowana jest troską o warunki nauki uczniów tej szkoły. Budynek przy ul. Kościuszki zdecydowanie nie odpowiada współczesnym standardom edukacyjnym.
- Rozumiemy, ze każda zmiana budzi emocje, ale trudno nam znaleźć merytoryczne uzasadnienie negatywnej opinii Pomorskiej Kurator Oświaty. Uczniowie ZSH zasługują na dobre warunki nauki. A takie warunki zapewnia wyremontowany budynek przy ul. Wejherowskiej, który posiada nowoczesną halę sportową i więcej sal lekcyjnych niż budynek przy ul. Kościuszki, czyli dotychczasowa siedziba ZSH. Zresztą sama Pani Kurator w swojej opinii przyznaje, że „Zmiana siedziby Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie może wpłynąć na poprawę warunków pobytu młodzieży w szkole” – uważa Piotr Płocki, Naczelnik Wydziału Oświaty UMS.

Nietrafiony jest także argument Pani Kurator wskazujący, że ewentualna organizacja pracy ZSH w dwóch budynkach oddalonych od siebie o 2 km wpłynie na bezpieczeństwo uczniów oraz na wydłużenie drogi z jednych zajęć na drugie. Uczniowie nie będą się w ciągu dnia przemieszczać pomiędzy budynkami. Będą mieli całodzienne zajęcia tylko w jednej lokalizacji. Oba budynki (przy ul. Wejherowskiej oraz Niepodległości) położone są w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków SKM oraz autobusowych, przy głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta. Dojazd do obu budynków dla młodzieży spoza Sopotu (a stanowią oni ponad 90 proc. uczniów ZSH) jest bardzo dogodny.

Niezrozumiały jest także argument o braku odpowiedniej liczby pracowni informatycznych w budynku przy ul. Wejherowskiej. Do 1 września 2018 roku miasto Sopot planuje wzbogacić ZSH przy ul. Wejherowskiej 1 nie tylko o obecnie użytkowany sprzęt dydaktyczny, ale - w ramach projektu unijnego - wyposażyć pracownie informatyczną w nowoczesną technologię i komputery.