Projekty realizowane z miastami i dla miast

Związek Miast Polskich realizuje projekty w różnych dziedzinach, których celem jest dostarczenie miastom narzędzi efektywnego zarządzania zintegrowanym i zrównoważonym rozwojem oraz tworzenie platform wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy miastami.

Wspieramy, doradzamy i dostarczamy eksperckiej wiedzy tam, gdzie jest na nią zapotrzebowanie. Pracownicy biura Związku wykorzystują rozległą sieć kontaktów krajowych i międzynarodowych, aby najlepiej odpowiadać na stające przed miastami wyzwania i wspomagać je wyborze optymalnych rozwiązań lokalnych.

Dodatkowo, wszystkie wypracowane przez nas w projektach rozwiązania szeroko udostępniamy innym samorządom wykorzystując różne formy i narzędzia komunikacji.

Aktualności - Projekty realizowane z miastami i dla miast
Thumb 1 3 uczestnicy v konferencji odpadowej w p o sku  fot. um p o sk
|
O nowym podejściu do cyklu życia produktów, od „weź – zużyj – wyrzuć” do „zamkniętego obiegu” oraz o recyklingu i ponownym użyciu produktów - mówiono podczas konferencji w Płońsku, 4 października.
Thumb 1 3 wyp dzeni
|
Od 7 do 31 lipca Berlin gości Wystawę „Wypędzeni 1939…”/„Vertriebene 1939…”, przy okazji której odbyły się też warsztaty dla niemieckiej młodzieży. Całość zorganizowało IPN w Poznaniu i ZMP.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.