Thumb 2 3 img 4035b 10x15

​„Kwiat Podola” - uroczysty koncert pod patronatem prezydenta Kielc

Wydarzenie kulturalne |

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Kielce, Wojciecha Lubawskiego, do Kielc przyjedzie chór polski „Kwiat Podola” z Winnicy na Ukrainie, pod batutą Ludmiły Denysewycz, z udziałem Swietłany Babicz (sopran koloraturowy) – Zasłużonej Artystki Ukrainy. Zespół gościł będzie w Kielcach w dniach 13-16 stycznia. W dniu 14 stycznia o godz. 18:00 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych odbędzie się uroczysty koncert prezydencki, podczas którego chórzyści zaśpiewają dla kielczan kolędy, pastorałki, polskie i ukraińskie pieśni patriotyczne oraz utwory współcześnie nam znane. Wstęp na koncert jest wolny.

„Kwiat Podola” to zespół artystyczny, który powstał na Podolu na przełomie 2011 i 2012 roku, dzięki zacieśnianiu współpracy między Kielcami, a Winnicą. Śpiewa w nim 30 młodych artystów - 21 dziewcząt i 9 chłopców. Członkami „Kwiatu Podola” są uczniowie – słuchacze Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej prowadzonej przez Konfederację Polaków Podola, jedną z kilkunastu polskich organizacji, działających w Winnicy. Młodzi artyści wykonują rozmaite religijne i patriotyczne pieśni polskie, śpiewają po polsku i ukraińsku. Gościnne występy zespołu zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem i przyjmowane są z ogromnym entuzjazmem i gromkimi oklaskami na stojąco. W ubiegłym roku „Kwiat Podola” zaprezentował się szerokiej, kieleckiej publiczności oraz wszystkim uczestnikom i gościom podczas 43. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2016, w Amfiteatrze na Kadzielni, gdzie zdobył najwyższy festiwalowy laur – „Złotą Jodłę”. Koncert w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce oraz Prezesa Konfederacji Polaków Podola. Winnica od blisko sześćdziesięciu lat jest miastem partnerskim Kielc. Współpraca pomiędzy samorządami, jak i kieleckim samorządem i Konfederacją Polaków Podola odbywa się w różnych dziedzinach, a jej odbiorcami są członkowie zarówno młodszego jak i starszego pokolenia.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej