Thumb 2 3 img 0445

Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta - Kielce 2017

Impreza sportowa |

W dniach 20-21 stycznia br. w Kielcach na krytej pływalni „ORKA” przy ul. Kujawskiej odbędzie się pierwsza edycja Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Kielc.

Zgodnie z komunikatem organizacyjnym, w zawodach prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki kwalifikujący się do dwóch kategorii wiekowych: do lat 14 lat oraz od lat 15 lat i starsi. Na zaproszenie Prezydenta Kielc do udziału w zawodach zgłosiły się już dzieci i młodzież z miast partnerskich Kielc – Gotha (Niemcy) i Winnicy (Ukraina).

W dniach 15-16 kwietniu ubiegłego roku zawodnicy sekcji pływackiej SALOS Cortile z sukcesami wzięli udział w międzynarodowym turnieju pod nazwą: „Memoriał Marii Gawrysz” w Winnicy na Ukrainie. W skład drużyny reprezentującej Kielce weszło 8 zawodników (4 dziewczęta i 4 chłopców) w wieku 13-18 lat. Kieleccy sportowcy zdobyli wówczas łącznie 9 medali, a nasza sportsmenka Aleksandra Tomaszewska otrzymała tytuł najlepszej zawodniczki turnieju, dzięki liczbie odniesionych zwycięstw.

Celem zawodów jest nie tylko popularyzacja pływania i walorów jakie niesie za sobą uprawianie tego sportu, ale przede wszystkim wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków zdrowotnych związanych z aktywnością ruchową czy promowanie rywalizacji w oparciu o zasady fair play. Istotnym elementem będzie również integracja pomiędzy zawodnikami reprezentującymi międzynarodowe kluby pływackie, a przez to tworzenie nowych więzi w ramach porozumień bliźniaczych zawartych miedzy Kielcami, a miastami partnerskimi.

Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tomasz.bachorz@op.pl w terminie do 16.01.2017 r. do godz. 20:00. Komunikat organizacyjny zawodów wraz z regulaminem, zaproszenie oraz lista startowa dostępne są na stronie www.megatiming.pl.

Organizatorem zawodów jest Urząd Miasta Kielce Wydział Kultury i Promocji Miasta, Sekcja Pływacka SALOS Cortile Kielce oraz MOSiR Kielce.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej