Thumb 2 3 8efab3d94db95b357fd39a48c278ebfa38ffd503

Mistrzostwa Polski Samorządowców w tenisie ziemnym "Konin 2016"

Inne |
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.