Thumb 2 3 img 4227

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego” w Lublinie

Konferencja |

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do podstawowych zadań państwa. W celu efektywnego realizowania zadań państwo przekazało pewną samodzielność w tym zakresie gminom i powiatom. Działanie to jest uzasadnione przede wszystkim ze względu na fakt, iż jako jednostki będące najbliżej problemów lokalnych są w stanie zlokalizować i rozpoznać wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyka dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W praktyce oznacza to konieczność współpracy organów i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego. Zasadna jest zatem analiza relacji występujących między instytucjami a organami, także wskazanie na mechanizm zarządzania bezpieczeństwem publicznym oraz podjęcia próby oceny jej efektywności.

Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest ściśle związana z uwarunkowaniami występującymi na danym terenie, warunkując zakres i formy współpracy między podmiotami mającymi kompetencje w tym zakresie.

Celem konferencji jest wskazanie na rolę jaką pełnią jednostki samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, z uwzględnieniem szczególnej roli zarządzania bezpieczeństwem publicznym w tym procesie.

ZMP objęło konferencję swoim patronatem.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.